Parkensnoer wijk Noord Oost

Het noordoostelijk deel van "Drachten NoordOost” is lange tijd de noordoostelijke grens van Drachten geweest. Zowel in het noorden als in het oosten grensde de wijk aan het agrarische buitengebied. Na de bouw van de wijken Fennepark, Burmania en Vrijburgh wordt NoordOost momenteel volledig omringd door andere woonwijken. De vernieuwing en ontwikkeling in de wijk NoordOost heeft lange tijd op een laag pitje gestaan. 

Samen met de Gemeente en Accolade is WoonFriesland in 2003 gestart met de wijkvernieuwing NoordOost. Het doel was om de woningen en woonomgeving te verbeteren; "zodat we een buurt krijgen waar iedereen zich veilig voelt met voldoende voorzieningen en activiteiten voor jong en oud”.

Vanuit de Gemeente Smallingerland zijn er tal van plannen ontwikkeld om dit doel samen met de partners te realiseren. Gefaseerd is de wijk NoordOost heringericht. De woningen zijn verbeterd en/ of vernieuwd, het riool is vervangen en de wegen/ pleinen heringericht. Naast al deze ontwikkelingen is door de gemeente het plan opgevat om ook de kwaliteit en toegankelijkheid van de groenstructuur in NoordOost te verbeteren. Gezien de hoge opkomsten en de positieve inbreng tijdens de informatieavonden kon dit plan op veel draagvlak rekenen. Onder de projectnaam "Parkensnoer” zijn de Van Haersmasingel, het Oranjeterrein en het sportveld met elkaar verbonden. 

De groene gebieden zijn herkenbaarder en toegankelijker gemaakt en nodigen uit om elkaar te ontmoeten, te spelen en/ of een heerlijke wandeling te maken. Het volgende is onder andere aangepakt; de waterpartij aan de van Hearsmasingel is voorzien van natuur vriendelijke oevers, er is een pad aangelegd en bruggen gerealiseerd waardoor het gebied  open en aantrekkelijk is geworden voor wandelaars. Voor de School (het Singelland college VMBO)  is een bordes langs het water aangelegd waardoor er een aantrekkelijk verblijfsgebied is ontstaan voor jong en oud. Het Oranjeterrein is van een gesloten terrein omgetoverd in een open  parkomgeving. De waterpartijen zijn aanzienlijk vergroot en er is een diversiteit aan waterspeelvoorzieningen  gemaakt. Voor de warme zomerdagen is  er zelf s een strandje  aangelegd. Kortom; een gebied wat echt uitnodigt om te ontdekken!

 

Prostijl civiel advies b.v.
Moleneind ZZ 79
9203 ZW  Drachten