MASTERPLAN PHILIPS

De fabriekslocatie Philips Drachten is gebouwd in de vijftiger jaren, waarbij er sinds die tijd regelmatig is bij- en verbouwd tussen de verschillende panden.

De hoofd bovengrondse- en ondergrondse infrastructuur stamt ook nog uit diezelfde periode en is aan vervanging toe.

In opdracht van Philips Consumer Lifestyle Drachten  is er door ons een masterplan opgesteld waarin alle aspecten betreffende de gehele (her)inrichting van het fabrieksterrein werden weegegeven. Na goedkeuring van het masterplan door de Philips directie is door ons de projectvoorbereiding opgestart.

De integrale besteksvoorbereiding omvat de volgende hoofdonderdelen: 

  • rioolontwerp;
  • ontwerp gas- en waterleiding;
  • groenplan;
  • herinrichting van de gehele buitenruimte.
 

Prostijl civiel advies b.v.
Moleneind ZZ 79
9203 ZW  Drachten