Kletsterlaan

De Kletsterlaan is een belangrijke gebiedsontsluitingsweg die de Folgeren verbindt met de Noorderhogeweg. De Gemeente Smallingerland vond het wegbeeld van deze asfaltweg niet passen in het straatbeeld binnen de bebouwde kom. Om deze reden heeft de gemeente besloten om de Kletsterlaan volledig te herinrichten. Aangezien het riool in deze weg deel uit maakt van het gemengd rioolstelsel, is binnen dit project ook een gescheiden rioolstelsel aangelegd.

In het ontwerp van de herinrichting is ervoor gekozen om de asfaltweg te vervangen door een betonweg. Een groot voordeel van betonwegen is dat ze een zeer lange levensduur hebben met lage onderhoudskosten. Op de Kletsterlaan is ervoor gekozen om GUB, oftewel geluid reducerend beton, toe te passen. Bij deze betonverharding worden de bovenste millimeters van de cementsteen verwijderd, zodat er een geluid reducerend betonoppervlak ontstaat. Naast de toepassing van beton in de rijweg is een accentstrook van straatbakstenen aangebracht. Op deze manier lijkt de weg optisch smaller, maar ook krijgt ook de weg een meer "sfeervoller” beeld. Naast de rijweg heeft ook het fietspad heeft een ander uiterlijk gekregen. Waar deze voorheen bestond uit asfalt, lijkt het alsof deze nu bestaat uit betontegels. Niets is echter minder waar. In het fietspad zijn prefab betonplaten met tegelprint 300x300 mm aangebracht (mammoet tegels), waardoor deze het aanzicht krijgt van betontegels maar de voordelen heeft van een betonpad.

Binnen dit project heeft Prostijl Civiel Advies B.V. in opdracht van de Gemeente Smallingerland de projectvoorbereiding tijdens de ontwerpfase en de projectbegeleiding tijdens de uitvoeringsfase verzorgt. De werkzaamheden die we hebben uitgevoerd zijn o.a.:

  • Ontwerp uitwerken tot definitief ontwerp; 
  • Bestekstekeningen en bestek; 
  • Aanbesteding- en gunningtraject;
  • Toezicht en directievoering.


 

Prostijl civiel advies b.v.
Moleneind ZZ 79
9203 ZW  Drachten