Herinrichting Robijnekamp

In het kader van de stadsvernieuwing heeft de Gemeente Smallingerland besloten om de woningen aan de Robijnekamp (Geelgorsstraat en de Schwartzenberhlaan) aan te pakken. De bestaande woonblokken voldeden niet meer aan de eisen van de tijd en zijn gesloopt, hiervoor zijn weer  80 nieuwe woningen in de plaats gekomen. De nieuwe woningen hebben de uitstraling van een jaren ’30 woning, echter met het comfort van nieuwbouw. De architectuur is geïnspireerd op de Amsterdamse School, waarbij de bouwstijl zich kenmerkt door decoratief metselwerk met karakteristieke versieringen en bogen.

Aansluitend op de woningbouw is door de gemeente de herinrichting van de verschillende (deel)gebieden opgepakt. De riolering is vernieuw, waarbij er een gescheiden stelsel is aangebracht. De openbare ruimte – in al zijn aspecten – is heringericht met veel ruimte voor groen en parkeren. Tevens is in dit nieuwe ontwerp rekening gehouden met de gekozen bouwstijl.

In opdracht van de gemeente Smallingerland hebben wij de inrichtingsplannen voor de verschillende disciplines – bouwkundig, verkeerskundig, groenontwerp, civieltechnisch, e.d. - uitgewerkt in een integraal ontwerp. We zijn in een vroeg stadium betrokken bij de planvorming waardoor we ook met betrekking tot bouwpeilhoogtes nog onze inbreng konden leveren. Uiteindelijk hebben we in opdracht van de gemeente het gehele plan uit mogen werken in bestek en tekeningen, is de aanbestedingsprocedure verzorgd en hebben we tot slot de uitvoering begeleid. 

Wij hebben de volgende project onderdelen uitgevoerd:

 

  • uitwerken van het integraal ontwerp;
  • advies bet betrekking tot de bouwpeilhoogtes;
  • het opstellen van de aanbestedingsleidraad met EMVI criteria;
  • bestekstekeningen en bestek;
  • aanbesteding- en gunningtraject;
  • directievoering  en toezicht bij de uitvoering

 

 

Prostijl civiel advies b.v.
Moleneind ZZ 79
9203 ZW  Drachten