Projecten

MASTERPLAN PHILIPS

Opdrachtgever:
Philips Consumer Lifestyle Drachten

Opdracht:

Het opstellen van een Masterplan, waarbij het doel van het Masterplan "Aanpak herinrichting Plant Philips locatie Oliemolenstraat" is om te komen tot (planvorming voor):

 • Het aanleggen van nieuwe gescheiden riolering (DWA en HWA).
 • Het vernieuwen van de gas- en waterleiding voor de gehele vestiging (plant).
 • Oliemolenstraat; Het vernieuwen van de wegverhardingen en groen inrichting.
 • Het aanbrengen van energiezuinige terreinverlichting.
 • Een plan van aanpak.
 • Een globale kostenraming.

 

Locatie:
Drachten

Lees meer...
Herinrichting Robijnekamp

Opdrachtgever:
Gemeente Smallingerland

Opdracht:

Uitwerken van het ontwerp en uitvoeren van de civieltechnische voorbereiding. Wij hebben de volgende project onderdelen uitgevoerd:

 • uitwerken van het integraal ontwerp;
 • advies bet betrekking tot de bouwpeilhoogtes;
 • het opstellen van de aanbestedingsleidraad met EMVI criteria;
 • bestekstekeningen en bestek;
 • aanbesteding- en gunningtraject;
 • directievoering  en toezicht bij de uitvoering

Locatie:
Drachten (wijk Noord Oost)

Lees meer...
Parkensnoer wijk Noord Oost

Opdrachtgever:
Gemeente Smallingerland (cluster groen)

Opdracht:

Uitwerken van het ontwerp en uitvoeren van de civieltechnische voorbereiding.

Locatie:
Drachten (wijk Noord Oost)

Lees meer...
Turborotonde Noordehogeweg / De Bolder

Opdrachtgever:
Gemeente Smallingerland

Opdracht:

In opdracht van de gemeente Smallingerland is dit ontwerp door ons verder uitgewerkt en vertaald in een definitief ontwerp. Hierna is de bestek voorbereiding – inclusief het aanbesteding traject – opgesteld en verzorgd. 

Wij hebben de volgende project onderdelen  uitgevoerd: 

 • uitwerken van het integraal ontwerp, opstellen DO;
 • het opstellen van de aanbestedingsleidraad met EMVI criteria;
 • bestekstekeningen en bestek;
 • aanbesteding- en gunningtraject.

Locatie:
Drachten

Lees meer...
 

Prostijl civiel advies b.v.
Moleneind ZZ 79
9203 ZW Drachten

T: 0512-539640
F: 0512-539837

sjans@prostijl.nl