Asbesthoudende voegenkit

In de winter van 2019/2020 is aan het licht gekomen dat de in riolering gebruikte voegenkit asbest kan bevatten. De kit werd tussen 1945 en 1993 gebruikt in de verbindingen tussen rioolbuizen, rioolputten, aansluitleidingen en kolken. Er is momenteel geen landelijk beleid dat omschrijft hoe om te gaan met mogelijke aanwezigheid van asbest in de riolering. De wet schrijft echter wel voor dat voorafgaande aan de werkzaamheden aan mogelijk asbesthoudende objecten een inventarisatie plaats dient te vinden en dat de werkzaamheden volgens specifieke veiligheidseisen uitgevoerd moeten worden. Indien hier niet aan wordt voldaan kan de SZW inspectie het werk stilleggen met alle gevolgen van dien.

Door de recentelijke ontdekking van deze asbesthoudende voegenkit zijn bedrijven en gemeentes niet goed op de hoogte over de juiste werkwijze en handelingen om deze voegenkit te inventariseren en te saneren. Prostijl Civiel Advies heeft hier echter ervaring mee en kan u hierin bijstaan. Voor aanvang van elk project waar een verdenking is op de aanwezigheid van asbest wordt een asbestinventarisatie uitgevoerd en zorgen we ervoor dat er de juiste stappen worden ondernomen. Op deze manier zorgen we ervoor dat het project zonder onderbrekingen, maar vooral veilig uitgevoerd kan worden. 

 

Prostijl civiel advies b.v.
Moleneind ZZ 79
9203 ZW  Drachten