RAW contractdocumenten

Het ontwerp werken we verder uit naar civiel technische tekeningen en contractdocumenten. We implementeren hierbij/hierin de geldende regelgeving en veiligheidsvoorschriften. Hiernaast bieden we advies en ondersteuning bij het aanbestedingstraject.

Wij hebben ervaring met verschillende contract- en aanbestedingsvormen. De gangbare contractvormen zijn:
 • RAW bestekken met of zonder BPKV (Beste Prijs
 • Programma van Eisen;
 • Bouwteamovereenkomst;
 • Onderhoudscontracten en raamovereenkomsten.

 • Kostenramingen zijn een belangrijk onderdeel van elk project. Afhankelijk van de projectfase worden er verschillende ramingen opgesteld. Denk hierbij aan de volgende vormen van kostenramingen, van globaal naar gedetailleerd:
 • Haalbaarheidsraming op basis van kengetallen;
 • Budgetraming;
 • SSK-raming;
 • Directieraming.
 • Diensten:
 • RAW-bestek
 • tekenwerk (microstation en A-CAD)
 • kostenramingen
 • aanbestedingsbegeleiding
 •     

  Prostijl civiel advies b.v.
  Moleneind ZZ 79
  9203 ZW  Drachten